CDS Online Summer Workshop on Database on Indian Economy

7th June – 18th June 2021

 

Brochure
Application Form : PDF | MS Word

Selection List

No Name Sex
1 Premkumar A Male, 25 Yrs
2 Sareswar Padhan Male, 33 Yrs
3 Bineetha P. Bose Fem, 29 yrs
4 Murshida Sulthana Fem, 23 yrs
5 Niranjana C. P Fem, 22 yrs
6 Abhin Vyas Male, 29 yrs
7 Vijay Male, 31 yrs
8 Debananda Behera Male, 27 yrs
9 Manpreet Kaur Fem, 31 yrs
10 Vidhi Jain Fem, 25 yrs
11 Kaushiki Banerjee Fem, 28 yrs
12 Nandini Suresh Fem, 23 yrs
13 Neha Narula Fem, 25 yrs
14 Arjun Male, 26 yrs
15 Sankar Varma Male, 27 yrs
16 Pooja Kaushal Fem, 32 yrs
17 Shikhar Kumar Male, 25 yrs
18 Ladenla Lama Fem, 31 yrs
19 Vidyarani K Fem, 27 yrs
20 Sita Majhi Fem, 26 yrs
21 Nikita Soni Fem, 27 yrs
22 Gayathri Unnikrishnan Fem, 29 yrs
23 Meera N Fem, 24 yrs
24 Srija Mitra Fem, 25 yrs
25 Mithesh Madhavan Male, 32 yrs
26 Soumen Ghosh Male, 30 yrs